Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur stora-vinster.se samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Direkt från dig: När du registrerar dig på vår webbplats, fyller i formulär, deltar i tävlingar eller kontaktar oss direkt.
 • Automatiskt: Genom användning av cookies och liknande teknologier för att samla in information om ditt besök på vår webbplats.

Typer av information vi samlar in

 • Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer.
 • Användningsdata: Information om hur du interagerar med vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp, sidor du besöker och tidpunkter för dina besök.

Användning av information

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
 • Hantera ditt konto och tillhandahålla kundservice.
 • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig.
 • Analysera användarbeteende för att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utom i följande fall:

 • När det krävs enligt lag eller för att svara på rättsliga förfrågningar.
 • Med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och tillhandahålla våra tjänster, under förutsättning att de behandlar dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall.

Ändringar i denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Ändringar kommer att publiceras på denna sida och, när det är lämpligt, meddelas dig via e-post.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Denna policy uppdaterades senast den 2024-06-25.